“Навремето с пачи пера са писани златни мисли, а днес със златни пера се пишат пачи мисли и правила!”

ЦЕЛИ:

Профилирането на заданията определи на „ОПТИ КЛИМА” да се специализира в областта на повишаване ефективността на климатичните системи чрез:

  • “рециклиране” на енергия;
  • използването на мощни термоакумулатори;
  • създаването на самообучаващ се софтуер за оптимално управление на термичните процеси;
  • максимално използване възможностите на глобалната мрежа за наблюдение управление и анализ на температурните графици

Реализирането на проектите демонстрира предимства на използването на съвременните технологии. Чрез софтуерните калкулатори, в които са заложени цени на енергоносители и количества вредни емисии за различните горива, както и себестойността на иновативните разработки, предлагаме нагледни прогнози за всеки конкретен проект и инвестиция до какви резултати ще доведе: икономия на паричните средства, количество на намалени вредни емисии, степен на повишаване на комфорта и оптимизиране на режима на работа на основния енергоизточник  /в частност НЕК/.

Сроковете на възвращаемост са от 6 до 36 месеца, като е възможно поетапно изпълнение на проекта с цел рефинансиране не последващите нива.

С цел постигане на по-високи резултати работим в тясно сътрудничество със специалисти от ЕОН – България; ВИК Варна; Опти Спринт-Плевен; ИНТЕРБИЛД-ВАРНА; Елдом Инвест-Варна; Електрон М-Варна; МТМ Елком ООД и други.