Загубите по магистралите на топлофикационните дружества възлизат на 10-ки млн. лева годишно. Снежната покривка не може да се задържи върху излъчващата топлина почва.

‘Иновационен проект на нашите специалисти, може да намали до 10 пъти амплитудата в ползваната мощност от абонатните станции, да увеличи до два пъти разликата /делта Т/ в постъпващата и връщаната температури на магистралнате води /пари/ в абонатните станции, като същевременно се занижат с 10′С до 20′С температурите на флуида по магистралите на топлофикационните дружества. По този начин ще се намалят загубите с 25% до 45%, както и ще се намалят в пъти динамиката на температурните линейни удължения и свивания на тръбите и по-малкото натоварване на компенсаторите, което драстично намалява амортизацията на системата и удължава нейния експлотационен срок, повишавайки значително нейната надеждност. Така нейната рехабилитация, поддръжка и ремонт, които са неимоверно скъпи, трудоемки и свързани с множество логистични проблеми ще бъдат сведени до минимум.