РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Оптимизиране управлението и енергийния микс в абонатна станция на Далкия Варна/Топлофикация Варна/ в кв. Младост бл. 106. Използването на слънчева енергия, термопомпен агрегат и мощен термоакумулатор позволи да се реализира икономия от 40% до 70%.

Средно месечно абонатите заплатиха 25.00 лв. за отопление на стая и 2.50 лв. такса за неотопляема стая, както и цена за затопляне на кубик вода от 1.85 лв. до 3.85 лв. Изграждане и дистанционно интернет наблюдение и управление на коогенераторна станция на връх Мургаш. Експлоатацията на системата в екстремални условия позволи да се сведе до минимум ролята на човешкия фактор и безотказното енерго и топлозахранване на високотехнологичните модули.

Оптимизиране управлението и енергийния микс на ВОИ /водно отоплителна инсталация/ на ОДЗ „Биляна” – с.Буковълк Община Плевен. Повишаването на комфорта и температурата в игралните и спалните помещения на децата бе съпроводено с 36% икономия на средства за отопление, в размер на 9 912.16 лв. Предварително се задаваше температурен график на наблюдаваните зони в зависимост от натовареността на заведението и възрастовата група на децата. През почивните дни компютъризираната система предпазваше ВОИ от замръзване, както и поддържаше подходящ микроклимат в зоните с живи цветя.

Оптимизиране осветителната система на ОДЗ  „Биляна” – с. Буковълк община Плевен. Експлоатацията на 150-те подарени    енергоспестяващи лампи за 6000 часовия живот на всяка ще доведе до икономия на 150бр x 80вата x 6000часа=72 000 000 ватчаса =

72 000 киловатчаса. При цена 0.21 лв. за киловатчас електроенергия, икономията надхвърля 15 000 лв.

ч


ПРОЕКТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проект „Слонско ухо” – използването на термалната енергия /както студ, така и топлина/ налична в миногокилометровите системи на ВИК дружествата. През летните месеци само за България могат да се икономисват на 50% от сега изразходваните ежедневно 2 000 000 лв. за електроенергия за охлаждане на частни и обществени сгради.

Електрощадящата размяна на енергия от топли помещения към студена вода допълнителнo ще облекчи енергийната система на всяка държава, като се икономиса енергия за подгряване на вода за битови и промишлени нужди. С две думи в чешмата има повече енергия отколкото вода.

Проект “термостатен смесител” е изискване за промяна на БДС за задължително окомплектоване на електрическите бойлери с тези елементарни устройства / налични във всеки един автомобил/. Това повишава комфорта при ползването на топла вода от такива източници като намалява загубите по тръбите и икономисва време за регулиране температурата в смесителните батерии.


Повсеместното внедряване на тези идеи и резултати може ежедневно да реализира икономии от над  1 000 000 лв. само в рамките на България. Годишния пряк ефект е около 500 000 000 лв., а странични ползи са – равномерно натоварване системата на НЕК / с по-малка вероятност от аварии/, драстично намаляване на ползването на фреонови климатици, значително намаляване на изхвърлените вредни емисии.